Ξενοδοχείο επάνω στο κύμα

τηλ. 27570 41 322/ 6982601920
https://visitkynouria.gr/listings/tsakonia-hotel-cafe/