Κατεβάστε τις Ειδικές Οδηγίες της διοργάνωσης από τον παρακάτω σύνδεσμο

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ | TYROS TRIATHLON 2019