ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Α ΧΩΡΑ ΝΑΜΟΥ διοργανώτρια του αγώνα σε συνεργασία με τους επαγγελματικούς συλλόγους της περιοχής προσφέρουν εκπτώσεις σε καταστήματα και ξενοδοχεία.